TRANSLATIONS INTO TE REO MÄORI: Translations are historic, reflecting the translation as at the time of printing. Variations in translation may therefore occur from one year to the next.

Mäori Medium Assessment Results 1999
Issues Concerning the Assessments and Their Interpretation About NEMP
Te Whakarapopotonga – Summary:
Surveys:  
Sample of Schools and Students:
Science   Introduction  
Tasks    
Pätiki – Flounder
He Urutaunga Kararehe - Te Ngata
Animal Adaptation - Snail

Kai Moana – Kai Moana
He Manu – Birds
Te Whakamakere Moni – Dropping Coins
He Wäea Pirikoko – Mystery Wires
Wai Mïharo – Wonderful Water
Te Wai Tömiti – Disappearing Water

Ngä Matire – Rods
Kiri Huawhenua – Vege Peelings

Te Rätaka o te Marama – Changing Faces of the Moon
Link Tasks    
Science Link Tasks 2, 3, 4, 16,  20, 22, 26  
Art    Introduction  
Tasks    
Tëti – Teddy
Te Kararehe o te Ana – Cave Creatures
 
Link Tasks    
Art Link Task 1, Art Link Task 2  
Graphs, Tables and Maps   Introduction  
Tasks    
Ngä Whiwhinga Whakahau a Toni – Treats for Toni
Te Tahua o Timi – Tim's Budget
Rangi – Rangi
Ngä Tino Hoko ki Tai o Aotearoa – Major NZ Exports
Te Pikiniki o te Kura – School Picnic

Bay Express – Bay Express
Te Moe – Sleeping
Taraiwa Hararei – Holiday Drive
Ngä Rawa Kura a te Kaitora – Pirate Treasure
He Mahere Hopuni – Camp Map
He Whare – Houses
Kei Te Aha Kë? – What's Happening
Mëhiko – Mexico
He Köwhiritanga Käkahu – Choosing a Garment
Te Kaupapa Kauwhata Porohita – Subject Pie
Te Pütea a Tio – Jo's Savings
Ngä Tae ä-Karu – Eye Colours

Kei te Moana – Down at the Sea
Link Tasks    
GTM Link Tasks 2, 3, 4, 910, 12, 14, 17, 18
Mäori Medium Assessment Results 2000
Issues Concerning the Assessments and Their Interpretation About NEMP
Te Whakarapopotonga – Summary:
Surveys: Reading and Speaking
Sample of Schools and Students:
Music   Introduction  
Tasks    
He Reo TütuVocal Sizzle
Puoro WaiWater Music
Mai i te Piki Haumarangai ki te Heke HaumaruHigh to Low

Ngä ÜngeriRhythms
Tümomo PuoroMusic in Style
Pupuhi Kape PaoBlow Pluck Hit
Patua te PatuBeat the Beat
Ngä Toi Puoro e RuaTwo Pieces
Link Tasks    
5, 6, 8, 9, 10  

Technology   Introduction

 
Tasks    
He Pürere WheowheoBuzzer
Te Ähua o te KaretaoPuppet Make-up
He TukinatiNut Cracker
He Kete PinePeg Basket
Ngä WhakatüpatotangaTaking Care

Te Pouaka PeaBear Box
He Mahinga RöpereStrawberry Patch
Äwhinatia ahua ki te WaruwaruHelp Me Peel
Whakakänga ngä RamaLight the Lights
He Whare MökaiPet House
He Tünga WhakaahuaPhoto Stand
Wheketere RäkauTimber Factory
Link Tasks    
2, 3, 5, 6, 9  
Reading and Speaking   Introduction  
Tasks    

He KöreroStories in Mäori
Ngä Tohu o te TäoneSigns Around Town
He Pukapuka Tino Pai – Favourite Book

He Pitopito KöreroNews
Te HanawitiThe Sandwich
Ngä Karu o ngä NgeruCats' Eyes
Link Tasks    
1, 4, 5, 8, 9, 10  
Mäori Medium Assessment Results 2001
About NEMP Key features of NEMP for Mäori report 2001
Issues Concerning the Assessments and Their Interpretation
Te Whakarapopotonga – Summary:
Surveys: Mathematics
Sample of Schools and Students:
Information Skills    Introduction  
Tasks    

He Whakaaturanga Hako – Clown Show
Ngä Pätai mö te Kiwi – Kiwi Questions
Kei Hea Ra? – Whereabouts?
Te Ao Ngahere o Niu Tïreni
   – New Zealand’s Forest World

Whakahokinga Pukapuka – Book Returns

E Tü–Titiro–Whakaaro – Stop–Look–Think
Ngä Hoahoa – Diagrams
Te Pämu Noke – Worm Farm
Höroi Motokä – Car Cleaner
Link Tasks    
1, 4, 6, 7, 9,  
Social Studies    Introduction  
Tasks    

He Örite me te RerekëEqual and Different
Ngä Tümomo KairahiGroup Leaders
Ngä Tamariki me Ngä Kaiwhakaako
   – Children and Teachers
He Ture Hou A New Law
Te TiritiTreaty
AotearoaAotearoa
He Hui MaraeMarae Meeting
He Tino Rä MaumaharaSpecial Days
Te Whakapapa o MereMere’s Whakapapa
A Mrs Chia me EileenMrs Chia and Eileen

Te Whänau HämoaSamoan Family
Te Hanga o Niu Tïreni New Zealand’s Shape
Te Wähi NohoA Place to Live
Ngä Möhiotanga e Pä ana ki Aotearoa
   – Knowing New Zealand
Kei Hea Tätou i te Ao Nei?
   – Where in the World Are We?
Ngä Tängata Rongonui o Aotearoa
   – Famous New Zealanders
Ngä AwaRivers
Link Tasks    
1, 2, 4, 6, 7, 12, 13, 18   
Mathematics   Introduction  
Tasks    

Ngä Tau Matua (Tangohia) – Subtraction Facts
Ngä Hätepe (Täpiritanga)Addition Examples
Whakaraupapa TätaitaiCalculator Ordering
Ine RereSpeedo
Ngä WalliesWallies
Huarahi MatuaMotorway
Ngä Kau a HakiJack’s Cows
36 me te 2936 and 29
Ngä Hautanga – Fractions
Te Rärangi TauNumber Line
Ngä Tau BNumber Items B
Te Taupori TängataPopulation
He ÄporoApples
Te Hokonga PaiBetter Buy
He InengaMeasures
He Poi Pürere WhäriteLump Balance
Pürere AtaataVideo Recorder –
Inenga BMeasurement Items B
Te Hokohoko i te HokomahaSupermarket Shopping
Ngä Pouaka e RuaTwo Boxes

He Whakahua ä-RöpuTeam Photo

He Ruri WhatiBroken Ruler
Ngä Pane Kuini
Stamps
Moni AMoney A
Whakataetae Hï IkaFishing Competition
He Pükete o Ngä OmaomaRunning Records
He Ähuahanga PapatahiFlat Shapes
Ngä Ähua me ngä RaumataShapes and Nets
He Pepa WhätuiPaper Folds
Rärangi HangariteLine of Symmetry
Te Anga a Whetü Whetü’s Frame
Ngä KaipukeBoats
He Tauira TukutukuGrid Plans
Taurangi/Whakaaro Arorau AAlgebra/Logic Items A
Taurangi/Whakaaro Arohau BAlgebra/Logic Items B
Tauanga AStatistics Items A
Tauanga BStatistics Items B
Pëke PÏniBag of Beans
Ngä TäkaroGames
E Hia te Tawhiti?How Far?
Link Tasks    
1 - 5, 7, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 21 - 23, 25, 27 - 30, 32, 33, 35

 

Mäori Medium Assessment Results 2002
About NEMP Key features of NEMP for Mäori report 2002
Issues Concerning the Assessments and Their Interpretation
Te Whakarapopotonga – Summary:
Surveys: Physical Education
Sample of Schools and Students:
Te Tuhituhi Writing    Introduction  
Tasks    

He Whakaaro mai HinengaroImagination
Aue Te Maroke Hoki!A Better Story
He Whakaputa WhakaaroOpinions
Te PötikiTe Pötiki
He MihiThank You Letter

He Rïpoata AituäAccident Report
He Reta PotoPostcard
Aue! Ngä Taitamariki i ënei Wä!Kids These Days...
Waea Pükoro PänuiText Message
Link Tasks    
1–4, 7, 8, 10
Te Whakarongo – Listening   Introduction
 
Tasks    

He Pänui Waea – Phone Message
Te Tohu Huarere – Weather Forecast
Te Hau me te Rä – The Wind and the Sun

Te Poropeka – Zippos
Rärangi – Line Up
Link Tasks    
 1, 5–8

Te Mätakitaki – Viewing   Introduction

 
Tasks    

Te Würuhi – The Wolf
He Mahi Whakahirahira Te Pänui Pukapuka – It’s Cool to Read
Ngä Atua Kaitiaki Mäori – Mäori Gods

Hokohoko Rare – Sweet Stall
Te Käri Wïti-Piki – Weet-Bix Card
He Pepa Pänui – Poster
Link Tasks    
10–12, 15
Te Hauora  – Health  Introduction  
Tasks    

He Noho Hopuni – Camp Out
Kiritau – Self-Worth
Whakarekareka Hauora – Fit for Fun
Ngä Ture Kaukau – Safe Swimming
Pöraruraru – Stressed Out
Wai Wera – A Hot Drink
Whakaaraara Auahi – Smoke Alarm
Kai Tino Pai – Choice Food
Taitamariki, Taiohi – Teens
Nö Wai te Hoa? – Whose Friend?

He Whakapai Raruraru – Winning: A Problem
Köwhiringa – Options
Te Kai Hikareti, Kähore Ränei – To Smoke or Not to Smoke?
E Peke, E Peke – Jump, Jump!
He Kura Häkoakoa – Happy School
Te Manaaki i a Papa-tü-ä-nuku – Caring for Papa-tü-ä-nuku
Link Tasks    
1–5, 9, 10, 22–24, 27, 29
Te Mätauranga Korikori – Physical Education   Introduction
Tasks    

Turakina Ngä Wikiti – Hit the Wickets
Tï Räkau – Tï Räkau
Whana Paoro Rahi – Large Ball Kick

Ngä Nekeneke Maha – Many Moves
Peke Whakarunga – Vertical Jump
Link Tasks    
11–21
Mäori Medium Assessment Results 2003
About NEMP Key features of NEMP for Mäori report 2003
Issues Concerning the Assessments and Their Interpretation
Te Whakarapopotonga – Summary:
Surveys:  
Sample of Schools and Students:

Te Pütaiao – Science Introduction

 
Tasks    

Te Räpeti me te Paihamu   — Possums and Rabbits
He Tipu — Plants
Hei Oranga mö te Püngäwerewere
  — Animal Adaptation – Spider
Te Tiritiria o te Purapura — Spreading Seeds
Te Hua Pango — Blackberry
Te Whakaröpü — Sorting
Te Ngutu Manu — Bird Beaks
He Poi Piupiu — Swinging Marbles
Ipu Mäwhene — Muffin Drop

Te Mahi a te Autö — Mystery Magnets
He Pouaka Pakakü — Banjo Boxes

Te Püaho — Shining Light
Te Taumaha — Water Weights
Te Motopaika — Scooter
Te Wä Uwhiuwhi — Shower Time
He Waikawa, He Kawakore Ränei Acid or Base?
Te Onepü — Sand
Te Aonui o Tama-nui-te-Rä — Our Solar System
Tai Timu Tai Pari — Moving Water
Te Whare Pupuri Mahana — Greenhouse Problem
Te Haere Tawhiti Nui— Ocean Journey
He Aorangi — Planets
Link Tasks    
1–4, 10, 12, 13, 19, 20, 24, 25, 28, 29

Visual Art    Introduction

 
Tasks    

Kei Raro i te Moana — Underwater Garden
He Taonga Toi — Art Objects
Te Toa me te Höia— Warriors and Soldiers

Kaka Toi — Wearable Arts
Te Wharenui — Meeting House
Link Tasks    
1–6

Graphs, Tables and Maps   Introduction

 
Tasks    

Te Tokomaha Tängata — Population Change
Te Mahere Papa Täkaro Playground Map
Te Tipihaere — Tripping Around
Te Waka Rïhï — Renting a Car
Te Tai — Tides
Te Täkuta Niho — Going to the Dentist
Parehe Pärekareka — Christy Loves Pizza
Ngä Häkinakina Takurua Room One Winter Sports

Te Tereina — Train Tickets

Te Utu mö te Haere ki te Pikitia— Movie Prices
Te Mahere a Pähau Pango— Blackbeard’s Map
He Kauwhata Ngärara — Bug Graph
Te Penapena Moni — Whoops!!
Te Täone o Aroha — Aroha Town
Hua Räkau Rekareka — Favourite Fruits
Te Papa Höpuni — Campground
Häora Moe — Zzz
Link Tasks    
1–7, 10, 11, 13, 16, 17, 21, 22
Mäori Medium Assessment Results 2004
About NEMP Key features of NEMP for Mäori report 2004
Issues Concerning the Assessments and Their Interpretation
Te Whakarapopotonga – Summary:
Surveys: Reading and Speaking
Sample of Schools and Students:
Te Püoru – Music   Introduction  
Tasks    
Hako Clown Whakarongo, Titiro Listen and See
Poraka Köwakawaka Have a Go Go Kupu Püoru Musical Words
Te Äwhä Storm He Rangi Püoru Melodies
Tauira Pakipaki Clap the Pattern Oro Haito A-chord-ingly
Tukana te Päkete Pass the Bucket Tuhinga Püoru Scrambled Music
Tauira Manawataki Rhythmic Patterns    
Link Tasks    
1-5, 9, 11, 12  

Te Hangarau – Technology   Introduction

 
Tasks    
He Paihikara Bikes Türu Rorohiko Computer Chair
He Pätaka He Pätaka He Pihikete Biscuits
Kai Tere Fast Food Te Tunu Kai Cooking
Täkaitia Pack It Up He Këmu Rorohiko Computer Games
Hei Huaki Ipu Jar Opener Te Tuku Para Organic Waste
Link Tasks    
1–4, 6, 7, 10–12, 14  
Te Pänui – Reading    Introduction  
Tasks    
Körero Mai Körero Mai Te Tïkanga o te Kupu Meanings
He Körero Nenekara Nonsense You Might See and Hear Smarties Smarties
Te Tino Pukapuka Favourite Book Pürerehua, Pëpepe Ränei? Butteryfly or Moth?
Ngä Warapï i Aotearoa Wallabies in New Zealand Shrek Shrek
He Pakiwaituhi Cartoons Hökioi Kopu-Wai
He Reta Letters    
Link Tasks    
1, 6, 8, 9, 11–13  
Te Körero – Speaking   Introduction  
Tasks    
Hängi Hängi Whakahoahoa Whakahoahoa
Te Mökai Ngaro Pet Line He Körero Paki Tell a Story
Hei Whakamärama i te Kaupapa o NEMP Explaining NEMP Pätaihia Mai Ask Me Questions
Haki Flags Te Whakamihi Thank You
Link Tasks    
17, 18, 19, 20  
Mäori Medium Assessment Results 2005
About NEMP Key features of NEMP for Mäori report 2005
Issues Concerning the Assessments and Their Interpretation
Te Whakarapopotonga – Summary:
Surveys: Ngä Pükenga Pärongo Information Skills
  Te Tikanga ä–Iwi Social Studies
 
Mathematics
Sample of Schools and Students:

Ngä Pükenga Pärongo  Introduction

Tasks      
Te Pirimia
Te Rä o ANZAC
Te Whare Pukapuka
He Pekapeka
Pahikara Taupiri

Te Këmu Hou a Mele
Miraka
Poihau Wera
He Kurï Mäku!
Kiri Te Kanawa

Kua Ngaro a Ngeru!
He Konohete Kapa Haka
He Pänui Whakaahua
Rakiura

Ngä Tikanga ä-Iwi  Introduction

Tasks      
Saikoloni
He Kaiärahi
Te Rü Whenua
Pöwhiri
Ngä Uka o Aotearoa

Te Mita o te Reo
He Kanikani
Ngä Wähi o Aotearoa
Ngä Rongo Körero o te Wä o te Ao Whänui

Te Hora o te Whenua
Manda
Utu Piki - Utu Heke
He Umanga

Te Pängarau  Introduction

Tasks      

Meka Täpiritanga Matua
Meka Whakareatanga Matua
He Wehenga
He Tangohanga
Hangaia He Tau
He Whakamäramatanga Pängarau
Rautaki Whakarea
He Taiapa
He Whiriwhiringa Tau A
Te Whakamärama Tangohanga
He Tauira Tau
Hautau

Hautau Örite
Mati ä–Ira
Kia Örite
Te Utu ä-Häora
Lotto
He Poi
He Reta
Te Whakahokinga Moni
He Mahi Ine A
He Taitapa Whakaahua
Te Whakahekenga Utu
Taura Ine Tïhaehae
He Tauira Köwhaiwhai
Honoa Ngä Ira
Raumata
He Koki
Inea te Koki
Hurihia
Koki
He Tetipea
He Tiakareti
Whakaari Ataata
He Haerenga Motukä
     
 
top of the page | return to Site Map